Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA
Studies

Master Klinische Psychologie 
5-jarige opleiding, Universiteit Gent
Theoretische en praktijkgerichte studie van de mens als psychologisch, sociaal en biologisch wezen.
Klinische psychologie is de toepassing van psychologische inzichten in een klinische context.
De verschillende vormen van klinische psychologie worden ingezet ter verlichting van psychische klachten (zoals spanningen en depressies) en in het algemeen ter bevordering van de geestelijke gezondheid.


Postgraduaat Ontwikkelingspsychologie
2-jarige opleiding, Universiteit Gent
Ontwikkelingspsychologie bestudeert de psychologische veranderingen en de ontwikkeling van de persoonlijkheid gedurende het hele leven. Dus vanaf de geboorte over de baby-, peuter- en kleuterjaren, langs de school- en adolescentieperiode tot aan de volwassenheid en ouderdom.


Interuniversitair Postgraduaat Gezondheidspsychologie
2-jarige opleiding, Universiteiten Brussel, Gent, Leuven
Gezondheidspsychologie buigt zich over de rol van het gedrag bij het in stand houden, bevorderen en herwinnen van gezondheid.


Postgraduaat Interactionele Psychologie
3-jarige opleiding, Universiteit Gent
Interactionele psychologie richt zich op relationele en cognitief-gedragsmatige interventies.Bijkomende opleiding

Systeemtherapie
3-jarige opleiding Communicatiecentrum, Lovenjoel bij Leuven
De systeemtherapie richt haar aandacht voornamelijk op wat er tussen mensen gebeurt (gedrag, communicatie, gedachten, gevoelens, opvattingen en betekenissen).
Ongewenste omgangsvormen worden opgespoord en veranderd.


Permanente vorming
Intervisies, studiedagen en verdiepende vormingsmomenten met betrekking tot thema’s zoals de psychologische begeleiding na schokkende en traumatische gebeurtenissen, de ondersteuning van mensen met een burn-out, outplacement- en re-integratie-begeleiding, suïcide-preventie, rouwverwerking.

Ervaring

12 jaar (1984-1996) in een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg als Psycholoog te Antwerpen

2 jaar (1997-1999) in een Psychiatrisch Centrum als Sectorcoördinator te Gent

8 jaar (2006-2014) in een Counseling- en Adviesbedrijf als Klinisch Directeur te Brussel

Meer dan 20 jaar in een Privépraktijk als Psycholoog/Psychotherapeut te Gent

 

 

Ervaring

12 jaar (1984-1996) in een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg als Psycholoog te Antwerpen

2 jaar (1997-1999) in een Psychiatrisch Centrum als Sectorcoördinator te Gent

8 jaar (2006-2014) in een Counseling- en Adviesbedrijf als Klinisch Directeur te Brussel

Meer dan 20 jaar in een Privépraktijk als Psycholoog/Psychotherapeut te Gent

 

 

Erkenning

Lid van de BFP,
de Belgische Federatie van Psychologen

Lid van de VVKP,
de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Lid van de BVRGS,
de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Ingeschreven door de Psychologencommissie op de lijst van de erkende Psychologen met het erkenningsnummer: 551.103.630

Visum van de FOD Volksgezondheid, houdende de toelating om het beroep van Klinisch Psycholoog uit te oefenen: 263.810

Professionele verenigingen