Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA
Begrippen

Klinisch Psycholoog

Een klinisch psycholoog is een psycholoog die aan de universiteit de richting klinische psychologie heeft gevolgd. De beroepsverenigingen zoals de “Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen” hebben lijsten van universitaire richtingen die als klinische psychologie kunnen worden beschouwd, want de naamgeving durft nogal eens verschillen. Om lid te worden van de VVKP moet men klinisch psycholoog zijn.

Directieve therapie

Een vorm van psychotherapie waarin de therapeut duidelijk de richting aangeeft van de behandeling en een groot deel de verantwoordelijkheid voor het verloop ervan op zich neemt. Zo is gedragstherapie een meer directieve vorm van therapie dan bijvoorbeeld psychoanalyse.

Professionele verenigingen

Gedragstherapie

Het uitgangspunt van de gedragstherapie is dat ongewenst gedrag is aangeleerd en dus ook weer kan worden afgeleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige leerprincipes, zoals belonen en – in mindere mate – straffen. Het voordeel van deze behandelwijze is dat in relatief korte tijd goede resultaten geboekt kunnen worden en dat de werkzaamheid doorgaans wetenschappelijk is onderzocht. Wanneer in de gedragstherapie – naast het gedrag – ook de denkprocessen worden bekeken, wordt er gesproken van cognitieve gedragstherapie.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie die zowel over individuele -, over relatie- als over gezinstherapie gaat. De term ‘systeem’ verwijst naar de sociale systemen waar mensen deel van uitmaken. Iedereen behoort vanzelf tot verschillende systemen. Zowel thuis, op school, op het werk als tijdens onze vrije tijd hebben we contacten met andere mensen. Met een aantal daarvan hebben we een eerder oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een vriendschappelijke band of hebben we een persoonlijke relatie. Ons gezin van herkomst is meestal ons eerste belangrijke sociale systeem. Later komt daar onze vriendenkring, ons werk en ons eigen gezin bij. Binnen elk van deze systemen beïnvloeden we elkaar. Gedachten, gevoelens en gedragingen ontstaan steeds in verbondenheid met anderen. Dit zijn erg complexe processen waarbij vanzelfsprekend ook allerhande problemen kunnen ontstaan. De interactie tussen mensen is voor de systeemtherapeut van kapitaal belang. Een systeemtherapeut is geïnteresseerd in de context en zal de klachten die iemand verwoordt steeds beluisteren vanuit de wisselwerking met diens omgeving.